Linka ochrany zájmů

Linka ochrany zájmů je bezplatná a důvěrná služba, prostřednictvím které můžete vyjádřit své pochybnosti o nečestných praktikách nebo zneužívání pravomoci na pracovišti a pomoci nám tak zachovávat naše hodnoty a etické standardy.

Naše zásady:

 • Respektujeme přání oznamovatele zůstat v anonymitě
 • Všechna oznámení jsou prošetřována příslušnými řešiteli centrální kanceláře
 • Z výsledků šetření vyvozujeme příslušná preventivní opatření
 • Ctíme zásadu presumpce neviny
 • Krádeže
 • Krádeže zboží při přepravě od dodavatele
 • Krádeže zboží zaměstnanci
 • Korupce a podvody
 • Dodavatelsko odběratelské vztahy
 • Nákup pozemků pro nové provozovny
 • Zadávání stavebních a jiných zakázek
 • Podvodné jednání při placení zboží na pokladnách
 • Podvody při reklamacích
 • Podvody související s pohybem zboží a hodnot (netýká se distribučních chyb)
 • Dokladové a účetní podvody
 • Bezpečnost práce a diskriminace
 • Alkoholismus a drogová závislost
 • Nepřidělení osobních ochranných pracovních pomůcek
 • Porušování hygienických předpisů a zásad
 • Porušování požárních předpisů a bezpečnosti práce
 • Diskriminace
 • Šikana a mobbing

Oblasti rizik:

Telefon: +420 800 114 477 (ZDARMA)
Operátor: v pracovních dnech 9.00 – 16.00 hod
Záznamník: od 16.00 do 9.00 a ve dnech pracovního klidu
E-mail: linka_ochrany@tesco-europe.com

Přihlaste se do programu

Přihlaste se do trainee programu a naplňte také svůj příběh!

Přihlaste se do programu

Kontakt

Tesco Stores ČR a.s.
Centrální kancelář
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

+420 272 087 111
+420 272 086 111

graduate@cz.tesco-europe.com

Webová stránka http://tesco-graduates.cz je určena studentům a absolventům vysokých škol. Pokud již máte pracovní zkušenosti a zájem o konkrétní nabídku, navštivte nejnovější volné pozice na našem firemním webu iTesco.

Copyright 2011 Tesco Stores ČR a.s.