Ochrana soukromí

Společnost Tesco Stores ČR a.s. resp. Tesco Stores SR a.s. (dále jen Tesco) plně respektuje ochranu Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli v rámci registrace nebo pozdější editací svého profilu. Z tohoto důvodu vyžadujeme při registraci jen minimální a nezbytně nutné údaje.

Tesco se při zpracování osobních údajů řídí platnými právními předpisy a při správě poskytnutých dat dodržuje maximální bezpečnostní postupy a podniká veškerá běžná opatření, aby tyto údaje zabezpečilo před neoprávněnými zásahy a zneužitím třetích osob. Při zasílání obchodních sdělení Tesco dodržuje platné právní předpisy, odesílaná obchodní sdělení obsahují náležitosti stanovené zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tesco si vyhrazuje právo používat osobní údaje k obchodním a marketingovým účelům, za předpokladu, že k tomu dal uživatel jednoznačný souhlas. Zároveň se zavazuje, že vaše osobní údaje neprodá, nenajme nebo nepronajme třetím stranám.

Každý registrovaný uživatel může v rámci svého profilu kdykoliv a bez udání důvodu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Ty budou po odebrání souhlasu smazána. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká pouze internetových stránek www.tesco-graduates.cz a bezprostředně souvisejících projektů.

Každý registrovaný uživatel může v rámci svého profilu kdykoliv a bez udání důvodu odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení, která mu po okamžitě po odvolání již nebudou zasílána.

Přihlaste se do programu

Přihlaste se do trainee programu a naplňte také svůj příběh!

Přihlaste se do programu

Kontakt

Tesco Stores ČR a.s.
Centrální kancelář
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

+420 272 087 111
+420 272 086 111

graduate@cz.tesco-europe.com

Webová stránka http://tesco-graduates.cz je určena studentům a absolventům vysokých škol. Pokud již máte pracovní zkušenosti a zájem o konkrétní nabídku, navštivte nejnovější volné pozice na našem firemním webu iTesco.

Copyright 2011 Tesco Stores ČR a.s.